Ta članek je namenjen vsem podjetnikom, ki želite sprejemati nove bone (BON21), oziroma tudi stare turistične bone in iščete informacije, kako pričeti z njihovim unovčevanjem. V nadaljevanju vam bomo prikazali celoten potek vzpostavitve in upravljanja unovčitve bonov, pa tudi nekaj informacij o datumih izplačil vrednosti bonov na vaš TRR in vaše odgovornosti. Morda izgleda potek vzpostavitve dolg, vendar je dokaj enostaven in vam vzame le nekaj minut (sploh, če že uporabljate eDavki, oziroma imate nameščen certifikat). V kolikor vam kjlub navodilom ne uspe vzpostaviti sistema, nas lahko kontaktirate in vam pomagamo pri vzpostavitvi celotnega sistema oziroma odgovorimo na določena vprašanja, ki jih imate.
 

Najprej morate preveriti, če vaše podjetje izpolnjuje pogoje za unovčitev novega bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (bon 21). To storite tako, da na spletni strani edavki.durs.si v iskalno polje (zgoraj desno) vpišete davčno številko vašega podjetja in pritisnite gumb (na desni strani - ali pa po vnosu davčne številke pritisnite enter).
 


Ko se vam odprejo rezultati iskanja, kliknite v spodnjem delu na "Ponudnik storitve za unovčitev bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (bon21) (klik za podrobnosti)" in v kolikor se vam izpiše Ponudnik storitve z davčno številko XXXXXXXX po podatkih iz evidence bonov NE izpolnjuje pogojev za unovčitev bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (bon 21), je to po vsej verjetnosti zaradi neustrezne glavne dejavnosti po Standardni klasifikaciji (katere so ustrezne lahko preverite tukaj). V kolikor menite, da imate določeno napačno glavno dejavnost, jo lahko spremenite na portalu spot.gov.si. Prav tako tukaj ne prikaže, če ste upravičeni do unovčevanja starih turističnih bonov.
 

V kolikor pa se vam izpiše Ponudnik storitve z davčno številko XXXXXXXX po podatkih iz evidence bonov izpolnjuje pogoje za unovčitev bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (bon 21). Informacijo o tem ali ponudnik storitve dejansko omogoča plačilo svojih storitev z unovčenjem bona 21 preverite pri samem ponudniku storitve, pa to pomeni, da lahko sprejemate nove bone (BON21).
 


Če opravljate nastanitveno dejavnost in ta ni glavna (ampak imate le kot dodatno eno izmed SDK 55.*), potem novih bonov (razen če ste nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji) ne morete sprejemati, še vedno pa lahko sprejemate stare turistične bone (podeljene v letu 2020).

 

 

Torej, vaše podjetje izpolnjuje pogoje za unovčitev bonov, kaj pa sedaj?

Najprej morate kreirati uporabniške račune (če imate dodanega zunanjega pooblaščenca, npr. računovodstvo, lahko uporabniške račune kreira za vas pooblaščenec), kateri bodo lahko dostopali do portala za unovčevanje bonov. To storite na portalu eDavki in sicer na naslovu edavki.durs.si (ali pa v mobilni aplikaciji). Tukaj se morate obvezno prijaviti (če še niste registrirani, se najprej registrirajte). Ko ste prijavljeni na eDavke, pojdite na Namizje > Pooblastila > Uporabniki (boni), oziroma lahko tudi na Namizje > Vpogledi > TB-Receptor (Uporabniki portala za unovčevanje bonov).
 


Nato se vam odpre stran za kreiranje uporabniških računov, kjer kliknete gumb Dodaj vrstico.
 


Prikazala se vam bo vnosna maska, kjer vpišete podatke uporabnika, ki bo v vašem podjetju unovčeval bone (lahko jih dodate tudi več - npr. vsakemu zaposlenemu svoj dostop). Vnesti morate njegovo ime, priimek, davčno številko in poljubno uporabniško ime (katerega se bo vpisovalo ob prijavi na portal za unovčevanje bonov skupaj z geslom). Geslo je zgenerirano avtomatsko, lahko pa vpišete svojega (osem znakov). Glede na vašo upravičenost unovčevanja vrst bona (stari in/ali novi) se avtomatsko obkljuka TB in/ali BON21.
 


S klikom na gumb Potrdi, dodate uporabnika, ki se sedaj lahko prijavi v portal za unovčevanje bonov.

Na tej strani lahko vse podatke kreiranih uporabnikov tudi urejate (npr. spremenite geslo) ali brišete.

 

 

Sedaj lahko pričnete z unovčevanjem bonov !

Za vsakega gosta, ki bo želel unovčiti bon, morate poskrbeti za:

- fotokopijo njegove osebne izkaznice ali potnega lista
- ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec POTRDITEV UNOVČITVE BONA (za BON21 je na voljo TUKAJ, za stare turistične bone pa TUKAJ).

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen).

V kolikor želi gost vnovčiti bon, ki mu je bil podarjen, mora obvezno priložiti še ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec IZJAVA UPRAVIČENCA O PRENOSU BONA (za BON21 je na voljo TUKAJ, za stare turistične bone pa TUKAJ - ta obrazec mora imeti gost običajno s seboj, saj ga mora podpisati prenosnik bona).
 

Prenosljivost bona je možna le med:

 • sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki)
 • zakonci, zunajzakonskimi partnerji
 • partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev)
 • otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši

 

Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (otrok ali polnoletna oseba, ki je postavljena pod skrbništvo), unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik (npr. stari starši, sosedi, športni klub…), mora ponudniku predložiti obrazec IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA OZIROMA SKRBNIKA ZA UNOVČITEV BONA  UPRAVIČENCA PO TRETJI OSEBI (za BON21 je na voljo TUKAJ, za stare turistične bone pa TUKAJ - ta obrazec mora imeti gost običajno s seboj, saj ga mora podpisati zastopnik oziroma skrbnik mladoletnega upravičenca).

 

Vse podpisane dokumente in izjave ter kopije osebnih identifikacijskih dokumentov ter račune morate hraniti dve leti od dneva unovčitve bona.

 

 

Imamo podpisane dokumente / izjave ter kopije osebnih identifikacijskih dokumentov, kaj pa sedaj?

Sedaj se prijavite v portal za unovčevanje bonov - na naslovu edavki.durs.si/ReceptionistPortal (predlagamo, da si ta naslov shranite med priljubljene), kjer se lahko prijavite z vpisom davčne številke vašega podjetja in z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga sami kreirali na eDavkih.
 


Ko se prijavite na portal, lahko izberete Vrsto storitve (v kolikor sprejemate tudi stare turistične bone pa lahko izberete tudi Nastanitveni obrat). Spodaj bo prikazan seznam zadnjih 10 oddanih dokumentov (če so že bili kreirani).
 


S klikom (na levi strani) na gumb Nov vnos unovčitve pričnete z vnosom novega bona, kjer se prikaže ustrezen nabor vnosnih polj v odvisnostni od vrste upravičenosti ponudnika. Torej, če ste upravičeni k sprejemanju starih in novih bonov, imate prikazano možnost vnosa obeh vrst bonov, sicer pa le ene vrste (npr. le BON21).

En račun se lahko plača z več boni različnih oseb.

- Če vse osebe koristijo isti bon (TB ali BON21) za opravljeno storitev, se v sistemu v okviru enega postopka unovčevanja vnese vse osebe in pri posamezni osebi znesek.

- Če gre za unovčenje bona za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom, bodo določene osebe morda plačale s TB, določene pa z BON21, v tem primeru bo potrebno izvesti postopek unovčevanja z ločenim vnosom podatkov za TB in za BON21. Pri obeh vnosih pa vnesete isto številko računa.
 


Na tej strani morate izpolniti zahtevana polja in sicer najprej se izbere Rezervacija (ta možnost se uporabi, ko storitev še ni opravljena, npr. ob prihodu gosta v hotel; lahko se jo poljubno ureja in tudi prekliče) ali pa Unovčitev (ta možnost se uporabi, ko je storitev že opravljena in je izdan račun, npr. po odjavi gosta iz hotela; v primeru napake je možna le stornacija),

V spodnjem delu pa se izpolni podatke gostov ozrioma prenosnikov in sicer najprej vpišite EMŠO, nato pa prve štiri črke imena (če se podatki ujemajo, se bo polje samodejno predizpolnilo), izberite datum opravljene storitve (oziroma obdobje nočitve) ter vrednost storitve (znesek na računu). V kolikor gost koristi lasten bon, polje Prenosnik ne obkljukajte, polje Pridobitelj tudi pustite s privzeto vrednostjo. Če pa gost koristi bon nekoga drugega (mu je bil upravičeno podarjen), s klikom na Dodaj vrstico dodate nova vnosna polja in vnestite podatke prenosnika in dodajte kljukico pri polju Prenosnik, pri polju Pridobitelj pa izberite kdo bo bon izkoristil (od prej vnešenih gostov).


Ko imate izpolnjene podatke gostov (in morebitnih prenosnikih), kliknite gumb Preveri podatke, kjer sprožite preverjanje (brez unovčitve), nato pa spodaj vpišite še številko računa, katerega ste izdali gostu. Po končanem vnosu vseh podatkov morate klikniti gumb Oddaj in s tem po potrditvi zaključite postopek rezervacije / unovčenja bona.

 

 

Kaj storiti, če se pri vnosu zmotim?

Dokler proces unovčevanja ni zaključen, se lahko izvajajo popravki podatkov s strani ponudnika, ko pa bon unovčite (potrdite), lahko naredite le stornacijo in sicer:
 

 • sami s klikom na gumb Storniraj, vendar le do presečnega datuma (15. v mesecu oz 30./31. v mesecu, ko se zajemajo podatki v sistemu)
 • po presečnih datumih pa stornacijo opravi FURS in sicer tako, da jim pošljete email na bon.info@gov.si s prošnjo za stornacijo, kjer navedete EDP številko dokumenta, ki ga želite stornirati in kontaktno telefonsko številko. Če so bila sredstva unovčenega bona že nakazana na vaš TRR, potem se v naslednji transi izplačila unovčenih bonov sredstva po avtomatizmu pobotajo.


 

Kdaj dobim nakazila za unovčene bone na TRR?

FURS izplača sredstva v višini unovčenih bonov na vaš plačilni račun, vpisan v davčni register in sicer:
 

 • za bone unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo izvrši do zadnjega dne v mesecu
 • za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu (30./31.), se izplačilo izvrši do 15. dne v naslednjem mesecu


V kolikor želite prejemati sredstva drugam, naslovite prošnjo na email bon.info@gov.si.
 

 

Še nekaj poudarkov oziroma opozoril:

 • ponudnik storitve lahko določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno opravljeno storitev
 • vse podpisane dokumente in izjave ter kopije osebnih identifikacijskih dokumentov ter račune morate hraniti dve leti od dneva unovčitve bona
 • boni so veljavni le do 31.12.2021 (morda se bo veljavnost podaljšala za pol leta)
 • BON21 lahko sprejemate kot plačilo storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki je v celoti izvedena in koriščena na ozemlju Republike Slovenije
 • ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi
 • posebne, ločene ponudbe paketov z boni niso dovoljene, temveč se morajo boni obravnavati kot plačilno sredstev za storitve po običajnem ceniku ponudnika storitev
 • Plačilo računa z bonom se šteje za plačilo z gotovino in ga je potrebno davčno potrditi preko davčne blagajne


Za več informacij obiščite spletno stran fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_bon_in_bon21, za dodatna vprašanja pa vam je na voljo tudi posebni klicni center na številki 08 200 1005 oziroma po elektronski pošti bon.info@gov.si, lahko pa kontaktirate tudi nas in vam pomagamo pri vzpostavitvi celotnega sistema oziroma odgovorimo na določena vprašanja, ki jih imate..


Sedaj vam preostane le še to, da goste obvestite, da sprejemate bone, oziroma začnete s promocijo in prvi korak je ta, da predstavite vašo ponudbo na našem portalu.


Svoje podjetje lahko vpišete na spletni strani turisticniboni.si/dodaj-podjetje.