Nove bone (BON21) ste prejeli 16.7.2021, izkoristite pa jih lahko v razširjenih turističnih panogah.
 

Novi boni so podeljeni z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi na ozemlju Republike Slovenije.
 

BON21 so prejele vse osebe, ki so imele 30.6.2021 prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sicer:
 • bon v vrednosti 100 eurov vsaka polnoletna oseba oz. oseba, ki bo v letu 2021 dopolnila 18 let (rojena v letu 2003 ali prej)
 • bon v vrednosti 50 eurov vsaka mladoletna oseba (rojena po letu 2002)

 

Vnovčite ga lahko od 16. 7. 2021 do 30.6.2022 (vlada je 2.12.2021 podaljšala veljavnost).

Če bona ne unovčite do 30.6.2022 (oziroma do roka, ki ga določi Vlada), ne morete zahtevati izplačila bona v denarju niti ga ne morete unovčiti kasneje.
 
Uveljavite ga tako, da ponudnika storitev najprej seznanite, da boste za opravljeno storitev unovčili bon, ponudnik storitve vnese vaše podatke in znesek unovčenega bona v sistem eDavki, vi pa potrdite koriščenje bona s podpisom predpisanega obrazca Potrditev unovčitve bona (prejmete ga pri ponudniku storitev oziroma si ga prenesete in natisnete TUKAJ) ter predložitvijo kopije identifikacijskega dokumenta.

Vsi ponudniki niso dolžni sprejemati bonov, zato je priporočljivo, da se prej pozanimate, če izbran ponudnik sprejema nove bone.

 

Znesek bona je deljiv in ga lahko unovčite tudi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev, a v skupni vrednosti do največ 100 eurov oziroma 50
eurov dobroimetja.
 
Boni niso obdavčeni. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč…).

 

Ponudnik storitve vam v primeru plačila storitve z bonom za istovrstno storitev ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Prav tako niso dovoljene posebne ločene ponudbe paketov z boni, temveč se morajo boni obravnavati kot plačilno sredstvo za storitve po običajnem ceniku ponudnika storitev. V nasprotnem primeru se ponudnik storitve kaznuje za prekršek. Nadzorni organ, kamor lahko podate prijavo, je Tržni inšpektorat.

Ponudnik lahko določi najnižji možni znesek za koriščenje bonov za posamezno storitev.

 

Boni so prenosljivi in sicer med:

 • sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki)
 • zakonci, zunajzakonskimi partnerji
 • partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev)
 • otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši


Prenosljiv je na podlagi podpisanega obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona, ki ga dobite >> TUKAJ <<  (katerega podpiše upravičenec), pridobitelj pa ga mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik. Bon je mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti.

Izpolnjeno in podpisano izjavo morate predložiti ponudniku storitev, kjer boste unovčili bon.

 

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Ta oseba opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca.

Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (otrok ali polnoletna oseba, ki je postavljena pod skrbništvo), unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik (npr. stari starši, sosedi, športni klub…), mora ponudniku storitev predložiti obrazec Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi (prenesete in natisnete ga lahko TUKAJ), ki ga podpiše zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnega upravičenca. Tretja oseba na podlagi te izjave lahko pri ponudniku storitev opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca.

 

Bon lahko unovčite pri ponudniku storitev, ki je poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona vpisan v Poslovni register Slovenije in opravlja kot glavno dejavnost po Standardni klasifikaciji eno izmed naslednjih dejavnosti:

 • 03.120 Sladkovodno ribištvo
 • 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • 49.392 Obratovanje žičnic
 • 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55):
 • 55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 • 55.201 – Počitniški domovi in letovišča
 • 55.202 – Turistične kmetije s sobami
 • 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom
 • 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča
 • 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas
 • 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov
 • 55.900 - Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
 • 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56):
 • 56.101 - Restavracije in gostilne
 • 56.102 - Okrepčevalnice in podobni obrati
 • 56.103 - Slaščičarne in kavarne
 • 56.104 - Začasni gostinski obrati
 • 56.105 - Turistične kmetije brez sob Dovoljenje
 • 56.210 - Priložnostna priprava in dostava jedi
 • 56.290 - Druga oskrba z jedmi
 • 56.300 - Strežba pijač
 • 59.140 Kinematografska dejavnost
 • 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520  Izobraževanje,  izpopolnjevanje  in  usposabljanje  na področju  kulture in umetnosti
 • 90.010 Umetniško uprizarjanje
 • 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020 Dejavnost muzejev
 • 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 93.120 Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130 Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 Druge športne dejavnosti
 • 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas


Ponudnik storitev je lahko tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed zgornjih dejavnosti.

 

Bon prejmete kot dobroimetje v informacijskem sistemu FURS - eDavki (v fizični obliki ne obstaja).

Upravičenci lahko stanje svojega bona spremljate na spletnem portalu eDavki (Vpogledi -> Vpogled v unovčene bone) oziroma v mobilni aplikaciji eDavki:


Video z navodili za registracijo v mobilno aplikacijo eDavki - https://www.youtube.com/watch?v=4vQ7hzXYey4

Več informacij o mobilni aplikaciji eDavki dobite na > spletni strani FURS.

 Na FURS spletni strani so na voljo tudi odgovori na pogosta vprašanja. Preberete si jih lahko TUKAJ.

Za dodatna vprašanja je vzpostavljen tudi posebni klicni center na številki 08 200 1005 (od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure). Ob sobotah, nedeljah in praznikih pa za nujne primere preko elektronske pošte bon.info(at)gov.si.


Več informacij dobite na spletnem portali FURS in na www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2

Novi boni so podeljeni z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi na ozemlju Republike Slovenije.
 

Turnistične bone lahko sprejemate ponudniki storitev, ki imate poslovni subjekt vpisan v Poslovni register Slovenije in opravljate kot glavno dejavnost po Standardni klasifikaciji eno izmed naslednjih dejavnosti:

 • 03.120 Sladkovodno ribištvo
 • 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • 49.392 Obratovanje žičnic
 • 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55):
 • 55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 • 55.201 – Počitniški domovi in letovišča
 • 55.202 – Turistične kmetije s sobami
 • 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom
 • 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča
 • 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas
 • 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov
 • 55.900 - Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
 • 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56):
 • 56.101 - Restavracije in gostilne
 • 56.102 - Okrepčevalnice in podobni obrati
 • 56.103 - Slaščičarne in kavarne
 • 56.104 - Začasni gostinski obrati
 • 56.105 - Turistične kmetije brez sob Dovoljenje
 • 56.210 - Priložnostna priprava in dostava jedi
 • 56.290 - Druga oskrba z jedmi
 • 56.300 - Strežba pijač
 • 59.140 Kinematografska dejavnost
 • 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520  Izobraževanje,  izpopolnjevanje  in  usposabljanje  na področju  kulture in umetnosti
 • 90.010 Umetniško uprizarjanje
 • 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020 Dejavnost muzejev
 • 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 93.120 Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130 Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 Druge športne dejavnosti
 • 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

 

Ponudnik storitev je lahko tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed zgornjih dejavnosti.

 

Bone lahko sprejemate od 16. 7. 2021 do 30.6.2022 (vlada je 2.12.2021 podaljšala veljavnost) in sicer za plačilo storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki je v celoti izvedena in koriščena na ozemlju Republike Slovenije. V primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Prav tako niso dovoljene posebne, ločene ponudbe paketov z boni, temveč se morajo boni obravnavati kot plačilno sredstev za storitve po običajnem ceniku ponudnika storitev. Ponudnik storitve lahko določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno opravljeno storitev.

V nasprotnem primeru se vas lahko kaznuje za prekršek. Nadzorni organ je Tržni inšpektorat.

 

Upravičenec vas je ob prijavi dolžan seznaniti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Podatke upravičenca in znesek boste vnesli v sistem eDavki, upravičenec pa bo potrdil koriščenje bona s svojim podpisom predpisanega obrazca Potrditev unovčitve bona (katerega mu zagotovite vi - lahko si ga prenesete in natisnete TUKAJ) ter predložitvijo kopije identifikacijskega dokumenta. Če skupaj letuje več oseb (npr. družina), vsi člani pisno potrdijo koriščenje bona na enem obrazcu.

Ponudnik storitve od FURS prejme sredstva v višini unovčenega bona na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista. Ponudnik storitve mora hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse izjave, ki so opredeljene v uredbi Vlade, še dve leti od dneva unovčitve bona.


FURS izplača ponudniku storitve oziroma upravičencu sredstva v višini unovčenih bonov na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register, v naslednjih rokih:

 • za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo izvrši do zadnjega dne v mesecu,
 • za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo izvrši do 15. dne v naslednjem mesecu.
 

Na računu za opravljeno storitev ni potrebno navesti tudi način plačila z boni, po DDV zakonodaji način plačila ni določen kot obvezen podatek na računu in ga ni treba navesti, lahko pa se ga navede.
 

Plačilo računa z bonom se šteje za plačilo z gotovino in ga je treba davčno potrditi preko davčne blagajne. Za namene davčnega potrjevanja računov gre v primeru plačila z bonom za plačilo z gotovino (je način plačila, ki ni neposredno nakazilo na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev), zato je tak račun predmet davčnega potrjevanja računov po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR. Pri tem ni pomembno, če je le del računa plačan z bonom, drug del pa npr. neposredno z nakazilom na TRR. Seveda pa mora ponudnik storitev v svojem knjigovodstvu ustrezno evidentirati unovčene bone, za katere bo prejel povračilo sredstev od FURS.  

Za davčne zavezance je za izdajo davčno potrjenih računov brezplačno na voljo tudi aplikacija MiniBlagajna. Lahko pa se izda račun iz vezane knjige računov, vendar je treba v takem primeru podatke iz tako izdanega računa posredovati v davčno potrjevanje (v aplikaciji MiniBlagajna) najpozneje do 10-tega v mesecu, ki sledi mesecu, ko je račun izdan. Pred začetkom izdajanja računov mora zavezanec vezano knjigo računov potrditi preko svojega uporabniškega računa na portalu eDavki. Pri unovčitvi bona se kot podatek o številki računa v prvi dve polji vpiše 0 (oznaka poslovnega prostora in oznaka elektronske naprave), v zadnje polje pa zaporedno številko iz VKR.

 

Na FURS spletni strani so na voljo tudi odgovori na pogosta vprašanja. Preberete si jih lahko TUKAJ.

 

Za dodatna vprašanja je vzpostavljen tudi posebni klicni center na številki 08 200 1005 (od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure). Ob sobotah, nedeljah in praznikih pa za nujne primere preko elektronske pošte bon.info(at)gov.si.

 

Spodaj si lahko ogledate video posnetka, pripravljena s strani FURS, kjer dobite vse potrebne informacije za poslovanje z boni:

izobraževanje za ponudnike


 

Kreiranje uporabniškega računa in unovčevanje TB (stari turistični boni) in BON21 (novi turistični boni)Več informacij dobite na spletnem portali FURS in na www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2